3,5% Over Generations del 4

I den fjärde utställning kommer färg och form att flöda organsikt över hela utställningsrummet och omge besökaren med värme och kreativitet i FOLKs konstrum Ateljé SKHLM.