Konstnärssamtal med Linda Sestrajcic

Linda Sestrajcic (b. 1989, Malmö) är en foto- och videokonstnär. Linda arbetar dokumentärt och utforskande där sociala relationer har en central roll i den konstnärliga gestaltningen. Verken består av mångbottnade dokumentationer av mänskliga öden. I hennes verk möts det dokumentära och det imaginära som tillsammans skapar ett öppet bildspråk som rymmer både existentiella, sociala och kroppsliga frågeställningar. Linda är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå och Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hon har bland annat ställt ut på Konstakademien, Galleri Mejan och Centrum för fotografi i Stockholm, Galleri Poeten på hörnet och Galleri Molekyl i Malmö och i centrala Gävle.

Address / Öppetider

Feb 10th- Aug 28th 2022

Online at www.tawiahcurating.com

Konstkurator:

Sarah Tawiah Svärd

”Jag hittar inspiration i gemenskapen med andra”

Sponsrad av