3,5% Köttinspektionen

3,5% är ett koncept som är en motreaktion mot vithetsnormen som styr dagens konstscen. Inom 3,5% arbetar vi enbart med konstnärer och kulturutövare som identifierar sig som POC (People of colour). Konceptet gör olika nedslag på samtidskonstscenen, för att på så sätt ta den i besittning i ett separatistiskt narrativ. 3,5% innefattar konstnärer som arbetar med olika estetiska uttryck. 3,5% flyttar in på Köttinspektionen för en eftermiddag med konstfilm, panelsamtal och mat med rundabordssamtal. Syftet är att lyfta de perspektiv, som alltför ofta saknas i den svenska diasporan, trots alla samtal och rapporter om mångfald.

Genom att använda en annan blick ruckar 3,5% på det homogena perspektiv som är styrande på konstscenen. Fortfarande under 2020 existerar knappt mångfald på Sveriges konstscen, trots att mångfaldsbegreppet har diskuterats ihärdigt sedan 2005. Visioner har skrivits, utredningar har gjorts, panelsamtal har hållits men fortfarande är det den etnisk vita svensken och dennes blick som är överrepresenterad i Sverige. Då alla dessa diskussioner, analyser och undersökningar inte har lett till någon strukturell förändring urvattnas begreppet och diskursen blir verkningslös. Redaktören för konstmagasinet C-print, Ashik Zaman, gjorde en undersökning som presenterades i tidningen Konstnären, där framkommer det att de mest etablerade gallerierna i Stockholm representerar 450 konstnärer, av dessa är endast 16 personer, alltså 3,5%, icke-vita personer.
I det här eventet är 100% POC från konstkurator till konstnärer.

-Curator Sarah Tawiah Svärd

Program

Kl 13.00: Salad Hilowle:
”Warayaa” (4,33 min)
”Brev till Sverige” (7 min)

Kl 13.30: Nina Mangalanayagam:
”Balancing Act” (10 min).

Kl 13.55 Panelsamtal

Kl 15.15: Cristian Quinteros Soto:
”Cadenas” (1h 37 min)

Kl 17.25 Cristian Quinteros Soto

Kvällen avslutas ca kl. 18.35

Middag & rundabordssamtal.
Till middagen finns begränsat antal platser.

Först till kvarn gäller! Fri entré

OSA: info@tawiahcurating.com innan den 1/2 2020

Detaljerad program

Kl 13.00: Salad Hilowle ”Brev till Sverige” (7 min) och ”Warayaa” (4,33 min) som ingår i hans Gävletriologi som belyser mellanförskap och rasifiering genom att finstämt skildra identitet, etnicitet och plats.

“Brev till Sverige är en poetisk skildring av en mor och en dotter som utväxlar brev. Mamman har flyttat tillbaka till Somalia och längtar nostalgiskt till det Sverige hon minns. Hennes vuxna dotter bor kvar i Gävle men är inte lika hoppfull om landet som det blivit, med rasister på gatorna.” -Arbetarbladet

”I en slags magisk dokurealism får vi genom ett kollage av poetiska bilder och röster en inblick i unga somaliska mäns erfarenhet i Sverige. Waryaa gör nedslag i deras verklighet och utmanar den mediala slentrianbild vi annars har fått vänja oss vid.” -Svensk filmdatabas

Bensträckare i 10 min

Kl 13.30: Nina Mangalanayagam ”Balancing Act” (10 min).

På en uppdelad bildskärm går ett par kvinnliga fötter på de färgade linjerna som är markerade på golvet i en idrottshall, de som markerar gränserna för basket- eller badmintonbanorna. Kamerans låga vinkel tillåter aldrig tittaren att se någon annan del av konstnären än hennes fötter. Med inspiration från historisk kartläggning och idrottsreglernas ursprung, ifrågasätter Nina Mangalanayagam vad det betyder att vara däremellan, att korsa fysiska och mentala gränser. Musiken är komponerad av Oliver Barrett som ekar nationalsånger från Sverige, Danmark, Sri Lanka och Storbritannien. De antyder Ninas migrations historia, medan texten avslöjar personliga anekdoter och interna förhandlingar om kulturell hybriditet. Balancing Act är en desorienterad upplevelse som ifrågasätter stelheten och godtyckligheten i system vi tar för givet, kartorna och gränserna, hur dessa kan förhandlas fram och hur vi kan falla mellan.

“På ett ömt sätt berättar rösten i videoverket om det subtila runtomkring oss som skapar ett mellanförskap, det som andra än de som själva rasifieras inte förstår, gradvis ökar verket i styrka för att på så sätt hävda sin rätt till existens.” -Konstkurator Sarah Tawiah Svärd

Bensträckare i 15 min

Kl 13.55 Samtal på temat representation, där vi även pratar om filmerna och konceptet 3,5% med Macarena Olmos Dusant konstvetare, Ylva Habel forskare vid CEMFOR, Uppsala universitet, Macarena Dusant konstvetare och Sarah Tawiah Svärd konstkurator och grundare till konceptet 3,5%. Ca 1 timma

Bensträckare i 20 min

Kl 15.15: Cristian Quinteros Soto ”Cadenas” (1h 37 min)

Bensträckare 20 min

Kl 17.25 Bjuds vi in till middag och rundabordssamtal med konstnären Cristian Quinteros Soto

”Cadenas är en film om min mamma Margarita Soto Salinas där hon berättar om sitt liv, tankar och erfarenheter. Under en vecka bjöd jag mina föräldrar till en stuga på Gålö utanför Stockholm, för att de skulle lära mig att laga chilensk mat. Detta är en undersökning av familje-arkiv och hur muntlig historieöverföring rör sig genom tid och över geografiska avstånd. Efter filmvisningen bjuder jag er att äta en av de maträtter som mina föräldrar lärde mig. Under måltiden har vi ett rundabordssamtal.” – Cristian Quinteros Soto

De som vill vara med och äta i samband med rundabordsamtalet måste OSA till info@tawiahcurating.com innan den 1/2 2020 så att konstnären kan inhandla den mat som behövs. Där måste det också framgå om personen har någon allergi eller är vegan, vegetarian osv. Till rundabordsamtalet och middag så är maxantal 25 personer och det är först till kvarnen som gäller.

Kvällen avslutas ca kl 18.35

Med stöd av KULTURRÅDET, Uppsala Kommuns Kulturnämnd och CEMFOR Uppsala Universitet