3,5% Over Generations del 4

Denna utställningsserie består av fem stycken utställningar som kommer att ta plats runt omkring Stockholm hösten år 2020 till sommaren år 2023.

Varje utställning kommer att lyfta två BIPOC konstnärer, en äldre skolad och en yngre skolad, där de får mötas i sina konstnärskap. I en gemensam process får de möjlighet att skapa någonting nytt tillsammans, så som en workshop, ett verk eller en text. Denna utställningsserie är viktig för att visa och ge utrymme till BIPOC konstnärer som verkar här i Sverige. Genom att låta konstnärer mötas över generationer så skapas nya ingångar i konstnärernas konstnärskap.

Denna gång har 3,5%* flyttat utställningsrummet ut från innerstan, till platser runtomkring Stockholm. Vi väljer att visa dessa utställningar på platser där samtidskonsten inte alltid har en given plats, detta för att möta upp besökare som kanske inte rör sig så ofta i innerstan och platserna där samtidskonst som oftast visas. Representation är viktigt för att känna sig inkluderad så vi anser att det är angeläget att BIPOC konstnärer även visas på platser där befolkningen känner igen sig i deras uttryck och berättelser. 

Genom workshops och samtal så vill vi förankra och öppna upp utställningarna till den lokala befolkningen. Bjuda in till samtidskonsten på ett tryggt och inkluderande sätt. Det blir ytterligare ett lager i Over Generations då konstnärerna bjuder in till delaktighet i de uttrycken som de själva använder sig av.

*3,5% är en motreaktion mot vithetsnormen som råder inom samtidskonsten, genom att belysa en annan blick så ruckar konceptet på det homogena perspektiv som än i dag är styrande på konstscenen.

Den fjärde utställningen

I den fjärde utställning kommer färg och form att flöda organsikt över hela utställningsrummet och omge besökaren med värme och kreativitet i FOLKs konstrum Ateljé SKHLM. Går du närmare så upptäcker du detaljer som skaver, vilket för tanken tillbaka till verkligheten. I utställningen möter du praktfulla verk som tar avstamp i de två konstnärernas konstnärskap för att sedan växa in i varandra. 

Ett verk kommer att vara pågående under utställningsperioden och skapas tillsammans med konstnärerna och ungdomar i Skärholmens närområde. På finnissagen är det även vernissage för det gemensamma verket.

Utställningen pågår 1-26 februari 2023. Öppen ons-sön kl 12-16

Se programmet

Datum

1 feb – 26 feb

Plats

FOLKs ateljé i Stockholm
Bredholmstorget 4, 127 48 Skärholmen

Se programmet här: Program

Konstkurator

Sarah Tawiah Svärd

Missa inte workshopen

Om artisterna

Shora Dehnavi

Hennes uttryck har sin grund i muralmålning och hon arbetar ofta upprepande och med organiska mönster.

”Mitt skapande är en upprepande process. Jag fångas i och av repetitionen. Mönster, rörelser och figurer går igen. Från att dra streck i timmar till att lägga 15 000 pärlor.”

Shora har sedan 2012 arbetat som konstnär och har skapat flera offentliga verk, medverkat i utställningar och producerat verk för kommersiell verksamhet, som exempelvis reklam och musikvideor. Hennes verk fångar betraktaren i organiska mönster och former där tiden står still men samtidigt förändras konstant.

Saadia Hussain

Hennes uttryck består ofta av mönster och former som bryts upp och skapar nya gestaltningar, allt från mindre verk till storskaliga muralmålningar.

“Saadia bär på en dubbelhet inom sig, sitt hemland och sitt moderland. De ämnen som hon berör i sin konst kretsar kring hem och identitet, om att förlora och att hitta, om längtan efter tillhörighet.”

Saadia har sedan 2009 arbetat som konstnär, pedagog och aktivist. Hon har skapat flertal offentliga verk, medverkat i konstprojekt världen över och arbetar på Mångkultur centrum i Fittja. Med hennes verk så berör hon såväl betraktaren som de aktuella skiftningarna i världen.

”Hon åskådliggör kopplingen mellan klass och kreativitet samt effekten av det. Genom sin aktivism och konst så förenar hon människor och skapar processer där gemenskap och den kollektiva konstkraften förenar och förändrar ytor och attityder. Hon vill tillgängliggöra mer komplexa och mångbottnade narrativ för allmänheten i det offentliga rummet”

På så sätt synliggör hon de komplexa och mångbottnade narrativ som allt för sällan får en plats i det offentliga rummet.

Sponsras av