3,5% Over Generations del 3

I den tredje delen av utställningsserien 3,5% Over Generation så visas två äldre skolade Poc konstnärer: Nina Mangalanayagam och Paula Urbano.

Denna utställning processar mellanförskapet, som vissa av oss lever i. Genom verken får betraktaren en ingång i mellanförskapet och ”det tredje rummet”. Verken i utställningen lyfter det subtila och abstrakta som mellanförskapet innebär, tillhör vi inget eller allt? Vi är hybrider i en tid där hybrider alltid ifrågasätts.

I Nina Mangalanayagams verk ”Balancing Act” (10 min) Möter betraktaren en uppdelad bildskärm där ett par kvinnliga fötter går på de färgade linjerna som är markerade på golvet i en idrottshall, linjerna markerar gränserna för basket- eller badmintonbanorna. Kamerans låga vinkel tillåter aldrig tittaren att se någon annan del av konstnären än hennes fötter.

Med inspiration från historisk kartläggning och idrottsreglernas ursprung, ifrågasätter Nina vad det betyder att vara däremellan, att korsa fysiska och mentala gränser, att befinna sig i ett mellanförskap. Musiken är en hybrid av nationalsånger från Sverige, Danmark, Sri Lanka och Storbritannien, komponerad av Oliver Barrett. Tonerna vittnar om Ninas migrations historia, medan texten avslöjar personliga anekdoter och interna förhandlingar om kulturell hybriditet. Balancing Act är en desorienterad upplevelse som ifrågasätter stelheten och godtyckligheten i system vi tar för givet, kartorna och gränserna, hur dessa kan förhandlas fram och hur vi kan falla mellan.

På ett ömt sätt berättar rösten i videoverket om det subtila runtomkring oss som skapar ett mellanförskap, det som andra än de som själva som befinner sig i ett mellanförskap inte förstår. Gradvis ökar verket i intensitets och på så sätt hävda sin rätt till existens i en värld där vi alldeles för ofta delar in människor i förutbestämda boxar.

 ”I min konst undersöker jag historier som är invecklade och komplexa, men som har förenklats för att passa in i ett kategoriskt system.”

– Nina Mangalanyagam

I Paula Urbanos serie Reflexive Perception skapas hybridvärldar. Reflexive Perception är fotomontage, där fotografierna har tagits i olika städer runtom i världen, från Göteborg till Miami. Paula Lägger sedan bilderna över varandra, men istället för att täcka över varandra så multipliceras dimensionerna och skapar på så sätt en hybrid värld där gränser ej existerar.  Bilder kan bestå av mellan sju och tio lager av foton som läggs över varandra. På så sätt skapar Paula “Städer fria från gränser”.

Paula Urbano är influerad av litteratur- och kulturteoretikern Homi Bhabhas idéer om ”det tredje rummet”.

“Det tredje rummet” innebär att en identitet aldrig kan delas upp efter etnisk tillhörighet eller kultur; människor med ursprung i flera kulturer har därmed inte flera olika identiteter – utan dessa kulturer samsas i en och samma identitet som är i ständig förändring och rörelse.

Reflexive Perception  är ett pågående projekt som Paula Urbano började arbeta med år 2013. Genom att bygga upp verken i flera lager så växer utopiska landskap fram i hennes verk.

Verken skapar ett abstrakt hybridlandskap som för tanken till det abstrakta och subtila som mellanförskapet innebär.

”Min konst handlar om saker jag går och tänker och funderar på. Det börjar med ett grubbleri, men sen ger jag mig själv i uppgift att gå till botten med något jag vill försöka förstå och undersöka.  Det brukar landa i olika gestaltningar av dessa undersökningar.”

-Paula Urbano

Datum

26 Maj-28 Aug 2022

Plats

Online

Artist Talk

Du kan finna konstnärssamtalet under Konstnärssamtal