(R)Evolve Kultur Natten

Konstnärsgruppen (r)evolve presenterar på kulturnatten i Uppsala ett ljudverk med titeln Nuances 2, som ger perspektiv på ras, svenskhet och invandrarskap.

Plats: Vasaborgen, Sturevalven, Uppsala. När: Kulturnatten 14/9 2013 Tid: 12:00–19:00 Entré: 40 kr/vuxna, 20 kr/barn. Konstkurator: Sarah Tawiah Svärd

Konstnärsgruppen (r)evolve uppför ett ljudverk som undersöker erfarenheter av att vara icke-vit.

Gruppen (r)evolve bildades 2011 och utgörs av fyra konstnärer som arbetar undersökande utifrån sin egen konstnärliga praktik. Gemensamt för dessa konstnärers respektive praktik är att de alla utgår ifrån sin egen icke- vita bakgrund, men kopplingen till denna sker på olika sätt. (r)evolve vill undersöka förhållningssätt rörande etnicitet och ras, och på sikt öppna upp för en ny diskursiv praktik kring dessa ämnen.

Besök gärna www.r-evolve.se.

(r)evolve består av:
Lina El Yafi www.linaelyafi.com
Cecilia Germain www.ceciliagermain.com
Paula Urbano www.paulaurbano.com
Linda Shamma Östrand www.shamma.se