Konstnärssamtal med Alejandro Montero Bravo, år 2023

Alejandro Montero Bravo föddes år 1989 i Norrköping, där han även är uppväxt. Han är en samtidskonstnär som arbetar med flera olika uttryck så som: skulpturer, målningar och installationer. Alejandro bär på två kulturer då han har både svensk och chilensk bakgrund till följd av att hans föräldrar kommer från Chile. I hans verk finner vi kritik mot det normativa västerländska metoderna att bygga upp verk. Han är sedan många år bosatt i Stockholm, men hans verk visas såväl nationellt som internationellt. Alejandros sensationella verk både gällande färgskala och volym går ingen betraktare obemärkt förbi. Hans verk väcker en nyfikenhet, lekfullhet och en glädje, såväl i det stora offentliga rummet som i de mindre mer privata rumsligheterna.

“I alla mina verk så är material, rumslighet och symbolik alltid en startpunkt. Jag arbetar genom att förvränga material och objekt som är kodade och kombinera dem med varandra.”

Vid första anblick möter betraktaren verk som omger en med glädje från såväl material- och färgval till hur verken leker med rumsligheten. Men efter en djupare betraktelse så växer ytterligare lager i Alejandros verk fram. Han arbetar ofta med teman som utmanar det traditionellt västerländska synsättet gällande femininitet och maskulinitet och lyfter queerateoretiska frågor i sina verk.

Fotograf:

Medverkade i utställningarna:

3,5% på Bångska våningen, September 2019

3,5% Over Generations, Oktober 2022

Konstkurator:
Sarah Svärd Tawiah

Utställningar 

 • ”Medan du väntar”, Stockholms länsmuseum, år 2016
 • ”Haceiendo Contexto”, Lima, Peru, år 2018
 • ”Art in the alp”, Youth Biennale, Brixen/bressanonne Italy, år 2018
 • ”3,5% på Bångska våningen”, Stockholm, år 2019
 • Low Gallery, Norge, år 2019
 • Steinsland Berliner, Stockholm, år 2019
 • 3,5% Over Generations, Stockholm, år 2022
 • “Embodiment”, Steneby konsthall, år 2023

Offentliga verk

 • SL, ”I Wish This Was On My Way To Somewhere”, Stockholm år 2016
 • Södersjukhuset, ”Pink, Yellow, Turquoise”, Stockholm, Sverige, år 2019
 • Järvenskolan, ”Nyanser av oss”, Katrineholm, Sverige, år 2022
 • Kommunhuset, Växjö, ”Abstract Lakes”, Sverige, år 2021
 • Förskolan Tenö, “Rymdlig”, Farsta, Stockholm, Sverige, år 2023
 • Rosengårds bibliotek, ”Mellan Raderna” ,Malmö, Sverige, år 2024

Utbildning:

 • Gerlesborgsskolan, förberedande utbildning, år 2009-2012
 • Konstfack, Kandidatexamen, år 2015
 • Konstfack, Masterexamen, år 2018

Stipendier:

 • Kulturstipendium Stockholms stad, år 2020
 • Arbetsstipendum Konstnärsnämden, år 2021
 • Vera och Göran Agnekils stipendium, år 2021

Med stöd av