Back to News

Konstnärssamtal med Nina Mangalanayagam

01-12-2022

 ”I min konst undersöker jag historier som är invecklade och komplexa, men som har förenklats för att passa in i ett kategoriskt system.”

Sponsored by