Back to News

Konstnärssamtal med Paula Urbano

01-12-2022


”Min konst handlar om saker jag går och tänker och funderar på. Det börjar med ett grubbleri, men sen ger jag mig själv i uppgift att gå till botten med något jag vill försöka förstå och undersöka.  Det brukar landa i olika gestaltningar av dessa undersökningar.”
-Paula Urbano

Konstnärssamtal med Paula Urbana

Paula Urbano är född 1980, uppvuxen i Skärholmen. Paula är utbildad på Konstfack och har även studerat arkitektur och stadsplanering på Kungliga Konsthögskolan. Hennes konstnärskap kretsar kring existentiella frågor om individen i relation till migration och plats. Urbano gör videoverk, installationer, skulptur och poesi. 

Erhöll arbetsstipendium från Konstnärsnämnden 2021, Bror Hjorts resestipendium för konstpedagog 2021 samt resestipendium från Iaspis för ett Artist in Residence i Madrid 2021.

Publiceras kl 17.00 den 17 juli 2022

Paula Urbano ”Viskningar från förr” vernissage

Plats/Datum

Online at www.tawiahcurating.com

26.05.22-28.08.22

Konstkurator

Sarah Tawiah Svärd

Sponsored by