Back to News

Konstnärssamtal med Theresa Traore Dahlberg

04-12-2022

Theresa Traore Dahlberg, 2022

Theresa Traore Dahlberg 
Född 1983 i Värnamo, 
Sverige Bosatt och verksam i Stockholm, Sverige

Hon är en bildkonstnär och filmskapare som formulerar och förmedlar engagerande och komplexa berättelser genom skulptur, fotografi och film. Hennes skulpturala verk tar ofta utgångspunkt i själva materialet, där det fysiska materialet är som en behållare av historier, idéer och föreställningar. 

Theresa belyser tematik som exempelvis; produktion, arbetsförhållanden, arbetarnas identiteter och personliga berättelser, genom dessa skapar hon konst som speglar komplexiteten gällande klass, kvinnors roller och postkolonialismen. 

Hennes filmer tar avstamp i den dokumentära genren och behandlar tematik såsom representation av den andre. Genom att ifrågasätta hur individer, händelser och platser uppfattas, tolkas och förstås så skapar Theresa Traore Dahlberg ömma och vackra berättelser. Hon använder sig av sina egna erfarenheter av att vara förankrad på två platser, både politiskt och sociala kulturer, i Sverige och Burkina Faso. 

Theresa är utbildad på Kungliga konsthögskolan, Stockholms dramatiska högskola och Parsons The New School of Design, New York, USA.

Fotograf Patricia Reyes
Fotograf Patricia Reyes

Ett urval av Soloutställningar:

2022     (Upcoming November) Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, Sweden.
2021     Växlingar, Kalmar Konstmuseum, Kalmar, Sweden.
2019     Usine Seydoni, Institut Suédois, Paris, France.
2019     Theresa Traore Dahlberg – Becker Art Award , Höganäs Museum, Höganäs, Sweden.
2019     Theresa Traore Dahlberg – Becker Art Award, Färgfabriken, Stockholm, Sweden.
2019     Seydoni Pionnier de l’Industrie, Musicale au Burkina,
2019     Musée National du Burkina Faso, Ouagadougou, Burkina Faso.

Med stöd av: