Back to News

MAMI : AMA : MÖDRAR Publikationer

15-12-2021

”Vi är barnen som bevittnat hur våra mödrars liv trasats sönder av en arbetsmarknad med låga löner och slitsamt kroppsarbete, samt mödrar som kastats ur systemet rakt in i fattigdom. 

Deras liv är en spegling av ett ekonomiskt system som bygger på ojämlikhet, vilket har bidragit till deras undergång. Som barn vill vi bryta den tystnad och isolering som omgärdat våra mödrars liv. Vi vill skriva in deras berättelser i historien och tala om de styrkor, omhändertaganden och kärleksförklaringar som rört sig i det tysta.”  

MAMI : AMA: MÖDRAR är resultatet av en kollektiv process där nio konstnärer och kulturarbetare gått ihop för att belysa och gestalta arbetande mödrars perspektiv och villkor.  

I denna post-utställningskatalog har konstnärerna och kulturarbetarna som ställde ut i Botkyrka konsthall (29 augusti 2020 – 16 januari 2021) samlat arbetet och bidragit med reflektioner, tillägg och sammanfattningar av verken. En fördjupning av utställningen som även kan ses som ett eget verk i sig.

Boken kostar 250 kr och går att köpa på plats i Labyrint arkiv, Botkyrka konsthall eller beställa genom DENNA LÄNK: https://forms.gle/Kd9MtQiKaKE6SHmV6

(en portokostnad på 62 kr tillkommer). Alla pengar från försäljningen går till föreningen Gesguud där mammor organiserar sig med bl.a. nattvandring i TenstaHör några av mammorna bli intervjuade i dokumentären Våra barn dör på SVT här

Publikationen 

Redaktörer: Emma Dominguez, Macarena Dusant  

Medverkande: Kim Einarsson, Paulina de los Reyes, Sissela Nordling Blanco, Gloria Martine, Fariba Nasiri, Leila Karin Österlind, Nikola Petrović, Frasat Mubarak, Francisca Mella, Ismail Hanchi, Ömer Faruk Peker, Danilo Carreño Lefcer, Ken Ha, Shiva Anoushirvani, Macarena Cerda, Emma Dominguez, Macarena Dusant, Leila El Harfaoui, Sara Rad, Sonia Sagan, Sarasvati Shrestha och Sarah Tawiah Svärd. 

Korrektur: Nawroz Zakholy 
Grafisk form: Sissela Nordling Blanco  

Publikationen har möjliggjorts tack vare stöd från Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Kreativa fonden i Botkyrka kommun och Botkyrka konsthall.  

Förlag: Labyrint Press   

Labyrint är Botkyrka konsthalls förlag och växande arkiv med fokus på konstnärliga samarbeten i tryckt format. Välkommen att besöka arkivet på övervåningen i Botkyrka konsthall.