3,5% on Bångska våningen

Utställningen 3,5% är en motreaktion till vithetsnormen som styr dagens konstscen. Genom att endast arbeta tillsammans med POC och NBPOC, konstnärer och kulturutövare så tar vi under utställningsperioden en del av centrala Stockholm i besittning i ett separatistisk narrativ.

Under 23 dagar fyller vi Bångska våningen med intressanta samtidskonstnärer som lyfter ett annat perspektiv än det vita, som annars alltför ofta saknas i den svenska diasporan trots alla samtal och rapporter om mångfald.

Genom att belysa en annan blick så ruckar utställningen på det homogena perspektiv som än i dag är styrande på konstscenen.

Fortfarande under 2019 så existerar knappt mångfalden inom Sveriges konstscen, detta trots att mångfaldsbegreppet har diskuterats i oändlighet sedan 2005. Visioner har skrivits, utredningar har gjorts, panelsamtal har hållits men fortfarande så är det den etnisk vita svensken och dennes blick som är överrepresenterad på Stockholms konstscen.

Då alla dessa diskussioner, analyser och undersökningar inte har lett till någon strukturell förändring så vattnas begreppet ut och diskusen blir innehållslös.

Ashik Zaman gjorde en undersökning som presenterades i tidningen Konstnären, av den framkommer det att de mest etablerade gallerierna i Stockholm representerar 450 konstnärer, av dessa är endast 16* personer, 3,5% – icke-vita personer.

I den här utställningen är 100% POC (People of colour) och NBPOC (Non Black People Of Colour) från konstkurator till konstnärer.

Konstkurator: Sarah Tawiah Svärd

Mer info: Tawiah Art Curating & Consulting. info@tawiahcurating.com, 018-402090

Utställningen genomförs med stöd från Stockholm Stad.

Artikel

https://kultwatch.se/2019/09/25/35-och-konsten-att-vanda-pa-normerna/?fbclid=IwAR2cQ_ewpRIAqh12c2C8739vrRzJFrLLXFJKqj9rT7fFNPSilp2-WUJOJB4

https://alltomstockholm.se/scenkultur/utstallning/utstallning-vaningen-konstnarer/?fbclid=IwAR3gCP1BF3dhR0uU-4XgCQh1lzrK5vYh17QM1zNvqqW9HYNERIIyLMo_v5c

Datum

19 Sep-12 Okt 2019

Bångska Våningen Stureplan 6, Vån 3 Ring på porttelefon (Bångska palatset)

Ons-Fre12-19

Lör-Sön12-17

Mån-Tis Stängt eller via bokning på info@tawiahcurating.com 

DIANA AGUNBIADE-KOLAWOLE

DIANA AGUNBIADE-KOLAWOLE poetiska fotoverk från serien Honest Portrait, där hennes egna kropp avbildas genom att täcka sin kropp i fotovätska och sedan pressa den mot fotopappret. Avtrycken befinner sig i ständig förändring, eftersom de inte fixeras efter tillblivelsen, och att betrakta verken i naturligt ljus kommer till slut att ändra deras utseende.

SENAY BERHE

SENAY BERHE färgstarka fotografier speglar med en otrolig värme och kärlek den mångfald som skapar dagens Sverige. Genom färg och form så skapar han ett poetisk bild- språk som träffsäkert fångar essensen av ett samtida Sverige som vi alla är en del av.

SALAD HILOWLE

SALAD HILOWLE verk består av både videoverk och väggfasta verk, de förmedlar både tillsammans och var för sig rätten till ens representation, att få ta plats, att få se och bli sedd på sina egna villkor.

NINA MANGALANAYAGAM

NINA MANGALANAYAGAM på ett ömt sätt berättar rösten i videoverket om det subtila runtomkring oss som skapar ett mellanförskap, det som andra än de som själva rasifieras inte förstår, gradvis ökar verket i styrka för att på så sätt hävda sin rätt till existens..

ALEJANDRO MONTERO BRAVO

ALEJANDRO MONTERO BRAVO uttrycks- fulla och dynamiska installation visas tillsammans med två väggverk, dialogen dem emellan, det stora som tar över hela rumsligheten kontra det finkänsliga väggverken där någonting ska- ver väcker en tanke om dialogen som förs i vårt postkoloniala samhället kring makt, normer och rätten till att få ta plats.

SHORA DEHNAVI

SHORA DEHNAVI med hennes målningar så fångas vi av repeterande organiska former som för tanken bort från det avskalade och stela till det levande och pulserande som kräver sitt utrymme. Hennes verk tar avstamp från muralmålning och när de får växa till dess regelrätta skala så går det ingen obemärkt förbi.

EMMA DOMINGUEZ

EMMA DOMINGUEZ raffinerade videoverk Exli i kombination med hennes macro fotografier skapar en poetisk bild av ett den komplexa relationen som uppstår i ett mellanförskap. Hur kan en plats lämna spår på våra kroppar? Och vilka ärr blir vittnen för samhällets våld?

CECILIA FLUMÉ

CECILIA FLUMÉ i hennes detaljrika och tidskrävande akvarellmålningar visar hon oss en berättelse om mellanförskapet i det Norrländska, lantliga arbetarhem hon är uppväxt i. Hennes komplexa relation till den vita miljön som adopterad och rasifierad och längtan efter att hitta hem.

ALEM SOLOMON

ALEM SOLOMON färgstarka och reflekterande collage tar avstamp i den offentliga diskussionen rörande uppfattningen av det normativa skönhetsidealet och stereotyper, vilket är grunden till den exotifiering som existerar i dagens samhälle.

MI TJIO

MI TJIO skulptur ”Untitled” undersöker tredimensionell form i den oblekta bomullsväven. I sin utforskande process fann Tjio flätningen, vilket blev den teknik som kopplade samma tyget, skapade viss stabilitet och form. I flätandet hittade Tjio minnen och referenser till sitt hår och sin barndom. Skulpturen startade med ett undersökande i form och material och landade i en reflektion av kultur och personlig historia.

ANNA TING MÖLLER

ANNA TING MÖLLER I hens otroligt sköra och finstämda verk skalas den hud av som vi så lätt blir dömda för, under hudens färg finns en en annan struktur som inte tillåts att bli bedömd, rasifierad eller exotifierad. Med kombucha som material skapar hen fascinerande verk som påminner om organisk hud, både torkade och levande verk.