MAMI : AMA : MÖDRAR

MAMI : AMA : MÖDRAR är resultatet av en kollektiv process där 9 konstnärer och kulturarbetare gått ihop för att skapa en utställning som belyser och gestaltar mödrarnas berättelser.

”Vi är barnen som bevittnat hur våra mödrars liv trasats sönder av en arbetsmarknad med låga löner och slitsamt kroppsarbete, mödrar som kastats ur systemet rakt in i fattigdom.

Deras liv är en spegling av ett ekonomiskt system som bygger på ojämlikhet vilket har bidragit till deras undergång. Som barn vill vi bryta den tystnad och isolering som omgärdat våra mödrars liv. Vi vill skriva in deras berättelser i historien och tala om de styrkor, omhändertaganden och kärleksförklaringar som rört sig i det tysta.”

Bland verken synliggörs de komplexa relationerna mellan mor och barn, vittnesmål till mödrar som bär på migrationens erfarenhet, och det ofta absurda i mötet med välfärdssamhällets olika system. Här får vi även ta del av intima berättelser från vardagen vilka varvas med berättelser som ekar genom generationer. I utställningen visas skulpturer, ljudverk, storskaliga och interaktiva installationer, video, ett deltagarbaserat textverk, måleri, performance, fotografi, onlineverk och en konstaktion.Medverkande konstnärer och kulturarbetare: Macarena Dusant, konstvetare, Sarah Tawiah Svärd, curator, Shiva Anoushirvani, bildkonstnär, Sonia Sagan, konstnär, Sara Rad,fotograf och filmkonstnär, Emma Dominguez, konstnär, Leila El Harfaoui, konstnär, Sarasvati Shrestha är konstnär, pedagog och trädgårdsmästare, Macarena Cerda, barn- och ungdomsvetare.

Läs mer om de medverkande här: https://botkyrkakonsthall.se/modrar/

I samband med utställningen bjuder konstnärerna och kulturarbetare in till ett gediget program som riktar sig till mödrar och deras barn i Botkyrka och Stockholm. Utställningen produceras i samarbete med Botkyrka konsthall.

Botkyrka konsthall finns sedan 2019 i nya lokaler i Fittja, och arbetar med utställningar och program som speglar platsen och samtidskonstfältet. Genom projektet Mödrar, ser Botkyrka konsthall möjlighet att lyfta en tematik som har stor lokal relevans genom ett antal konstnärliga produktioner och ett deltagarbaserat program. Det blir ett möte som kan generera nya ingångar till konsten, där fler kan spegla sina erfarenheter och delta på ett meningsfullt sätt. Och där även konstens sociala potential kan utvecklas med de olika aktiveringarna av konstnärernas verk.

Datum

29 Aug 2020 – 16 Jan 2021

Kontakt

botkyrkakonsthall@botkyrka.se
+46 (0) 72 – 596 62 84

Adress

Botkyrka konsthall
Fittja Torg 14
S-145 51 Norsborg
Sweden

Fotografier från vernissagen,
Fotograf Sarah Tawiah Svärd