Back to Artists

April Lin 林森

April Lin 林森 (f. 1996, Stockholm — hen) är en videokonstnär som undersöker bildskapande som ett rum för konstruktion, uppehåll, och spridning av samexisterande men motstridande sanningar. Hen använder video som ett självreflexivt och katartiskt verktyg, och flätar samman trådar av självbiografi, world-building, dokumentär, performance, och post-Internet. Det som förenar hens genreöverskridande filmografi är en hängivenhet till att fokusera på kunskaper som blivit förtryckta, på ett byggande av en samarbetsetik baserad på ömsesidig omtanke, och på en utforskning av kopplingarna mellan historia, minne, och interpersonell och strukturell trauma. Hens filmer har visats på British Museum, Beijing International Short Film Festival, Lausanne Underground Film & Music Festival, och NOWNESS Asia, m.fl.