Back to Artists
Bild på Tec

TECNICALITET

Tecnicalitet är född i Eritrea, 1983. Han kom till Sverige vid fyra års ålder och växte upp i Vänersborg och senare, från tolv års ålder, utanför Stockholm i Jakobsberg, Järfälla.
Under 90 – talet började han göra musik efter att ha vuxit upp med hiphopen och har sedan skrivit poesi, uppträtt på spoken word – scener där han också slutat på finalplaceringar.
Tecnicalitets poesi präglas av rim, ordlekar och punchlines i kombination med samhällskritik och självreflektion.
När han arbetar med ett verk, börjar det med ramverk som får styra den kreativa processen. Detta ramverk leder sedan ett narrativ genom metaforer, punchlines och rimstruktur som en röd tråd och bygger upp det hela till ett komplett verk.