Back to Artists

Paula Urbano

Paula Urbano är född 1980, uppvuxen i Skärholmen. Paula är utbildad på Konstfack och har även studerat arkitektur och stadsplanering på Kungliga Konsthögskolan.
Hennes konstnärskap kretsar kring existentiella frågor om individen i relation till migration och plats.
Paula gör videoverk, installationer, skulptur och poesi.
Hon erhöll arbetsstipendium från Konstnärsnämnden 2021, Bror Hjorts resestipendium för konstpedagoger 2021, samt resestipendium från Iaspis för ett Artist in Residence i Madrid 2021.

"Min konst handlar om saker jag går och tänker och funderar på. Det börjar med ett grubbleri, men sen ger jag mig själv i uppgift att gå till botten med något jag vill försöka förstå och undersöka.
Det brukar landa i olika gestaltningar av dessa undersökningar."

https://paulaurbano.com/