Back to Artists

Emma Dominguez

Emma Dominguez född 1989, Är konstnär verksam i Stockholm, uppvuxen i förorten Botkyrka, Alby. Hon tog examen i fri konst från konstfack 2019. Hennes arbete tar ofta avstamp i ett ifrågasättande av maktstrukturer och vilka som får synas, höras och ta plats i våra gemensamma rum. Hennes senaste medverkan har varit på Botkyrka Konsthall med utställningen MAMI:AMA:MÖDRAr och även på alternativa konstscener som Misschiefs takeover m.m.

Hennes konstnärliga arbete och processer har uppmärksammats i olika samtal och paneler för bl.a. Göteborgskonsthall, MINT och Stockholms kvinnohistoriska.

Works