Back to Artists

Linda Sestrajcic

Linda Sestrajcic, Född 1989 i Norrköping, Verksam i Malmö, Sverige I Lindas Sestrajcic konst möter det dokumentära det imaginära och skapar ett öppet bildspråk som rymmer både existentiella, sociala och kroppsliga frågeställningar. Med en deltagarbaserad arbetsmetod utforskar Linda social relationer och sammanhang som både rymmer aspekter av kollektiv och kroppslig omsorg. Verken består av mångbottnade dokumentationer av mänskliga öden, berättelser och sociala kontexter. Linda är utbildad
vid Umeå konsthögskola och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Info om verk
Nikekvinnor
Fotografiska tryck på plexiglas och trä
Varierade storlekar, från 50×50 cm – 70×100 cm
2019

Linda Sestrajcic har under en längre tid samarbetat med och följt kvinnoföreningen Nike kvinnorna, en grupp bestående av sjukpensionerade kvinnor. I fotoinstallationen Nikekvinnor visas med poetisk värme de olika kvinnornas kroppar och de smärtor de bär, som enskilda individer och som kollektiv. Genom den semi-transparenta ytan och den överlappande formationen syns den enskilda kroppen samtidigt som helheten skapar en slags gemensam kropp och lyfter därigenom frågan om kroppen inte enbart kan ses somen individuell angelägenhet, utan även en representation av något större.

The Echo of Nike Choir
Video, 09:25 min
2016

The Echo of Nike Choir består av fragmenterade bitar av berättelser, framförda av 7 kvinnor från föreningen Nike kvinnorna; en grupp för sjukpensionerade kvinnor.
Berättelserna är representerade i en tidlös miljö, ständigt skiftande mellan dåtid, nutid och framtid. Med en kollektiv arbetsmetod skapar Linda verket i samverkan med Nike
kvinnorna, som har fått agerar fritt i samspel med varandra utan regi, manus eller förutbestämda repliker.

Vattnets hus
Fotografiska tryck på plexiglas
140x100x100
2020

I Vattnets hus utforskar Linda hur vi kollektivt kan agera för att hitta sätt att existera trots fysiska utmaningar. Hur väl kan lidande och vitalitet samexistera och vilka ytor kan vi
använda oss av. Hon har följt och dokumenterat en grupp kvinnor som regelbundet utövar vattengymnastik för rehabilitering och omhändertagande av kroppen. Verken har en transparent effekt, förändras med ljuset och uppfattas olika beroende på vart ifrån det
betraktas. Det uppstår ett suggestivt utryck när bilderna lyser igenom varandra och skapar någonting nytt.

Citat: ”Jag hittar inspiration i gemenskapen med andra”